Slotermeerschool

Uitgangspunt van ons onderwijs is de gelijkwaardigheid van mensen.

De Slotermeerschool is een openbare basisschool. Dit houdt in dat alle kinderen, ongeacht de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, welkom zijn op onze
school. De belangrijkste functie van het openbaar onderwijs is te garanderen dat alle leerplichtige leerlingen naar school kunnen gaan.

Onze school is een school waar zowel onder de leerlingen als binnen het team een prettige sfeer hangt. De regels en afspraken zijn helder en duidelijk geformuleerd. Het onderwijs wordt gegeven in een goed verzorgd en aantrekkelijk uitziend gebouw.


Uitgangspunt van ons onderwijs is de gelijkwaardigheid van mensen. Dit komt o.a. tot uitdrukking in interculturele activiteiten. Kringgesprekken, waarin kinderen ervaringen
kunnen vertellen en eigen onderwerpen kunnen inbrengen vormen een vast onderdeel in alle groepen.

Kunstzinnige vorming vinden we belangrijk omdat kinderen daarin mogelijkheden vinden om andere ervaringen te herkennen en uit te drukken, dan de ervaringen die
bij taal en rekenen aan de orde zijn.


Op onze school werken veel ervaren leerkrachten. De leerkrachten zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Er worden regelmatig bijscholingscursussen gevolgd. Daarnaast zijn er extra leerkrachten op onze school die voldoende aandacht kunnen schenken aan de zorgleerlingen.

Wij hechten veel belang aan een goed contact met de ouders van onze leerlingen. Wekelijks worden er taallessen gegeven op onze school. Daarnaast is er iedere week een koffie-uurtje waarin voorlichting wordt gegeven over verschillende onderwerpen die met het onderwijs in de school samenhangen

Burgemeester Fockstraat 85
1063 CW Amsterdam
T: 020 613 22 33
info@slotermeerschool.nl