Over STWT

Bij Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) leren we voor het leven.

“We bouwen op elkaars krachten en erkennen elkaars verschillen.

VOORTDUREND IN BEWEGING

De Stichting Openbaar Basisonderwijs
Westelijke Tuinsteden

Bij Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) leren we voor het leven. We luisteren, leggen de verbinding en nemen verantwoordelijkheid. We bouwen op elkaars krachten en erkennen elkaars verschillen. Zo verbeteren we ons onderwijs, elke dag een beetje meer. Onze scholen zijn voortdurend in beweging.

Wij verzorgen met 16 scholen openbaar onderwijs:

  • Volgens verschillende concepten: regulier-, Dalton-, Montessori- of ontwikkelingsgericht onderwijs,
  • Met uiteenlopende accenten: kunst, sport, taal of cultuur,
  • Voor regulier én speciaal onderwijs,
  • In Amsterdam Nieuw-West.

Bij STWT maken we écht het verschil. Want dat is nodig voor onze 5.000 leerlingen, 650 professionals en de prachtige wijk Amsterdam Nieuw-West, waar onze scholen een centrale plek innemen.  We zorgen voor kwaliteit, waarbij de basis op orde is. Het afgelopen strategisch beleidsplan ‘Zin in school’ stond het welbevinden van onze leerlingen en professionals centraal. Daar voegen we nu welzijnsaspecten aan toe, waarmee we een rijke leeromgeving creëren en we samen leren leven (zie video).