Meer info

Hieronder vindt u relevante informatie en publicaties die u kunt downloaden.

Bij STWT maken we écht het verschil. Want dat is nodig voor onze 5.000 leerlingen, 650 professionals en de prachtige wijk Amsterdam Nieuw-West, waar onze scholen een centrale plek innemen.  We zorgen voor kwaliteit, waarbij de basis op orde is. Het afgelopen strategisch beleidsplan ‘Zin in school’ stond het welbevinden van onze leerlingen en professionals centraal. Daar voegen we nu welzijnsaspecten aan toe, waarmee we een rijke leeromgeving creëren en we samen leren leven (zie video).