Spring High

We creëren ruimte voor onze leerlingen om te laten zien wat zij kunnen en zich te ontwikkelen.

Bij Spring High leren onze leerlingen van 4 t/m 18 jaar door ontdekken, de kunst afkijken, samenwerken, oefenen en kennis verwerven. Fouten maken mag én moet zelfs bij onze school. We creëren ruimte voor onze leerlingen om te laten zien wat zij kunnen en zich te ontwikkelen. Hierdoor ontplooien de leerlingen zich tot zelfbewuste jongvolwassenen, die de wereld in de toekomst veel kunnen bieden.


Op Spring High werken en leren wij via thema’s en projectonderwijs. Onze leerlingen zullen uitdagend onderwijs volgen, waarbij de inhoud van ons onderwijsprogramma van hoog niveau is en er ook ruimte is voor de talenten en interesses die leerlingen zelf hebben. Onze leerlingen leren in een vroeg stadium om onderzoek uit te voeren en naarmate zij verder komen in hun schoolloopbaan, zullen hun leer- en onderzoeksvragen meer en meer complex worden


Naast ons kwalitatief goede onderwijs is er veel ruimte voor inbreng van leerling zelf, ook besteden wij veel aandacht aan gezond en vitaal leven en bewegen. Elke dag staat in het teken van een bewegingsactiviteit opdat wij onze leerlingen, letterlijk en figuurlijk, in beweging brengen om op basis van capaciteit, ontwikkeling en interesse maximaal kansen te krijgen zich te ontplooien om een vitaal en duurzaam leven te kunnen leiden.

Wij zorgen voor een veilige omgeving waar we van de leerlingen verwachten dat ze steeds bewuster bezig zijn met het voelen van verantwoordelijkheidsbesef voor zichzelf, elkaar en de gemeenschap. Wij stimuleren onze leerlingen zich te ontwikkelen en zich te ontplooien tot een zelfbewuste jongvolwassene die zichzelf en de wereld wat te bieden heeft. Persoonlijk talent ontdekken en ontwikkelen staat centraal. Vanzelfsprekend zijn ouders hierbij een belangrijke partner.

Spring High is een samenwerking tussen Stichting Westelijke Tuinsteden en Esprit Scholen.

Spring High
Herman Poortstraat 17
1064 BR Amsterdam
020 5893038
info@springhigh.nl