Zij-instromers

Bij STWT vinden we een goed inwerktraject belangrijk.

Zij-instromers

STWT biedt uitgebreide mogelijkheden voor zij-instromers. Dit is een intensief traject waarbij je in twee jaar een opleiding volgt aan de Pabo en meteen aan het werk gaat als leerkracht.
Leerkracht basisonderwijs is een dynamisch en veelzijdig vak, vandaar dat we jou goed willen voorbereiden op het zij-instroomtraject.

Voor de werving en selectie werken wij samen met het Schoolbureau. Indien je bij STWT in aanmerking wilt komen voor een zij-instroomplek, dan kun je allereerst je CV achterlaten via deze link, waarbij je meteen kenbaar kunt maken dat je graag zou deelnemen aan de Crash Course bij STWT.

Je wordt tijdens je gehele opleiding begeleid, waarbij de eerste 3 maanden bestaan uit een werkervaringstraject (WET) van 3 tot 4 dagen op één van onze scholen. Je zult tijdens dit WET intensief begeleid worden door een coach van het Schoolbureau en na het behalen van het geschiktheidsonderzoek word je door één van onze eigen coaches begeleid. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld en je wordt op maat begeleid in jouw eigen werkcontext.

Als zij-instromer dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, waaronder in het bezit zijn van een afgeronde HBO/WO-opleiding en voldoende maatschappelijke- en beroepservaring. In een kennismakingsgesprek belichten we o.a. jouw drijfveren en motivatie.  

Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij Ageeth Postma, coördinator Zij-instroom (a.postma@stwt.nl).

Startende leerkrachten

STWT beschikt over een inductiebeleid met als doel om jou als startende leerkracht te ondersteunen in de eerste drie jaar van je lerarenloopbaan.
Als startende leerkracht komt er veel op je af. Na het behalen van je Pabo diploma ben je startbekwaam en krijg je tijd en hulp om een ontwikkelslag te maken en je professionaliteit te vergroten. In drie jaar groei je door naar basisbekwaam.

Bij STWT vinden we een goed inwerktraject belangrijk. Wij zorgen ervoor dat startende leerkrachten in de eerste drie jaar zo goed mogelijk worden begeleid. Als startende leerkracht word je gekoppeld aan een ervaren leerkracht, voor de vakinhoudelijke en organisatorische kennis. Deze mentor neemt je gedurende het eerste jaar mee in het reilen en zeilen van de school.
De directie houdt een startgesprek en voortgangsgesprekken met je. Hieruit krijgt de directie een beeld van jouw ondersteuningsbehoeften en faciliteert het professionaliseringsproces op maat.
Bovenschool worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin startende leerkrachten van STWT elkaar ontmoeten.

Daarnaast worden startende leerkrachten in hun eerste drie jaar begeleid door een beeldcoach. In dit begeleidingstraject staat de vraag van de leerkracht centraal en worden er door de beeldcoach opnames gemaakt tijdens een lesbezoek in de klas.

Voor meer informatie over de begeleiding van startende leraren, mail naar: Natascha Boelens (n.boelens@stwt.nl).