Raad van Toezicht

Bij Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) leren we voor het leven.
We luisteren, leggen de verbinding en nemen verantwoordelijkheid.
intern toezicht op de bestuurder

Raad van Toezicht

Bevoegd gezag is de bestuurder (Jeroen Spanbroek), eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van onze scholen.

De Raad van Toezicht oefent intern toezicht uit op de bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht zijn op basis van deskundigheid benoemd. Zij vertegenwoordigen een breed maatschappelijk draagvlak en worden op grond van specifieke kennis en ervaring aangezocht.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
Mevrouw N. Hazenberg MA, voorzitter;
De heer T. van der Rijken, RvT-lid en vicevoorzitter;
Mevrouw G. Mohebbi, RvT-lid;
De heer M. Smale, RvT-lid.
Mevrouw A.J. Van Valkengoed, RvT-lid

Bij STWT staan we voor het beste uit ieder kind en sluiten we niemand uit. Wij zijn trots op ons personeel en daarom bieden wij een aantrekkelijk werkklimaat, niet alleen voorwaarden scheppen, maar ook kansen. De stem van de leerkracht is daarom de basis voor ons strategisch beleidsplan 2019-2023 (zie video). We leren met en van elkaar, samen met de kinderen, de ouders en de wijk.