Opleiden in school/stage

Om ook in de toekomst met hoogwaardig personeel te kunnen werken, schenken wij veel aandacht aan het opleiden van nieuwe collega’s. 
Het opleiden en begeleiden van studenten en nieuwe medewerkers vindt plaats in de praktijk door mensen uit de praktijk.

Opleiden in school/Stage

Het vak leren!

Om ook in de toekomst met hoogwaardig personeel te kunnen werken, schenken wij veel aandacht aan het opleiden van nieuwe collega’s. 

Al onze scholen zijn opleidingsscholen. Daarmee biedt STWT een variëteit aan stageplekken met verschillende onderwijsvisies. Het opleiden en begeleiden van studenten en nieuwe medewerkers vindt plaats in de praktijk door mensen uit de praktijk. Studenten worden in de klas begeleid door een ervaren en kundige mentor.

Daarnaast hebben we een opleidingsteam van zeven gecertificeerde lerarenopleiders en coaches. Per semester wordt je twee keer bezocht door de opleider in school. Naast een begeleidende en coachende rol is de opleider ook degene die jou beoordeelt op basis van de criteria opgesteld door de opleiding. De opleiders kennen de scholen en onderhouden nauw contact met de mentoren en de desbetreffende opleidingen.

STWT werkt samen met de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam, de Universitaire Pabo en de I-Pabo. Doordat het opleidersteam nauw contact heeft met de opleidingen, kunnen zij een brug slaan tussen de theorie en de praktijk. De SBL-competenties zijn hierin de leidraad.

Leraar in opleiding (lio)

Naast de “gewone” stages, kun je ook LIO-stages lopen op onze scholen. Als LIO sluit je een leerovereenkomst (onbetaalde stage) of een leerarbeidsovereenkomst (betaalde stage) af. De vacatures hiervoor vind je in mei/juni op het intranet van jouw opleiding.

Voor meer informatie of algemene vragen over het opleiden in school kun je contact opnemen met Fatima Aitja, LIO-coördinator (faitja@huizingaschool.nl)