Opleiden in school/stage

Om ook in de toekomst met hoogwaardig personeel te kunnen werken, schenken wij veel aandacht aan het opleiden van nieuwe collega’s. 
Het opleiden en begeleiden van studenten en nieuwe medewerkers vindt plaats in de praktijk door mensen uit de praktijk.

Opleiden in school/Stage

Het vak leren!

Om ook in de toekomst met hoogwaardig personeel te kunnen werken, schenken wij veel aandacht aan het opleiden van nieuwe collega’s. 

Al onze scholen zijn opleidingsscholen. Daarmee biedt STWT een variëteit aan stageplekken met verschillende onderwijsvisies. Het opleiden en begeleiden van studenten en nieuwe medewerkers vindt plaats in de praktijk door mensen uit de praktijk. Studenten worden in de klas begeleid door een ervaren en kundige mentor.

Daarnaast hebben we een opleidingsteam van 11 gecertificeerde lerarenopleiders en coaches. Per semester wordt je twee keer bezocht door de opleider in school. Naast een begeleidende en coachende rol is de opleider ook degene die jou beoordeelt op basis van de criteria opgesteld door de opleiding. De opleiders kennen de scholen en onderhouden nauw contact met de mentoren en de desbetreffende opleidingen.

Foto: Lerarenopleiders en coaches van STWT

Het opleidingsteam van STWT is een multidisciplinair team met ervaren lerarenopleiders, (beeld) coaches en (expert) assessoren.

Samen Opleiden

STWT maakt als bestuur deel uit van de partnerschappen met de pabo HvA/UPvA (Samen Opleiden in Amsterdam) en de Hogeschool iPabo (Samen Opleiden Noord-Holland). Daarnaast wordt ook samengewerkt met de Hogeschool Leiden. De nauwe samenwerking met de Pabo’s zorgt voor korte lijnen tussen opleiding en werkveld waardoor praktijk en theorie goed op elkaar is afgestemd.

Werkplekleren (stage lopen)

Alle scholen van STWT zijn opleidingsscholen en zij bieden een rijke en diverse leeromgeving waarbinnen de aankomend leerkracht alle ruimte krijgt te leren en zich te ontwikkelen. Je kunt bij ons o.a. ervaring op doen in het Dalton- en Montessorionderwijs. Je kunt stagelopen op een OGO-school of binnen het speciaal basisonderwijs (SBO). Voor meer informatie over stagelopen bij STWT, mail naar Sonja de Koning (s.dekoning@sbodekans.nl).

LIO stage

STWT biedt ook elk jaar (betaalde) LIO plekken aan. Als LIO student word je door ons op maat begeleid richting het afstuderen. Samen met de opleiding dragen we er zorg voor dat jij ‘startbekwaam’ aan je loopbaan als leerkracht begint. Voor meer informatie over de LIO stage, mail naar Fatima Aitja (faitja@huizingaschool.nl).

Startende leerkrachten

En blijf je na je stage bij ons werken? Met ons inductiebeleid voor startende leerkrachten zorgen we voor een zachte landing en coaching op maat. Een goede start in het beroep doet ertoe en wij vinden het belangrijk dat het goed met je gaat!
Voor meer informatie over de begeleiding van startende leraren, mail naar: Natascha Boelens (n.boelens@stwt.nl).

Zij-instroom in het beroep (ZIB)

Ook voor een zij-instroom traject kun je bij STWT terecht. Twee tot drie keer per jaar organiseren wij (i.s.m. Het Schoolbureau) een crashcourse en bieden we werkervaringstrajecten aan (WET). Als zij-instromer in het beroep word je goed en op maat begeleid. Je krijgt een coach toegewezen en ook bestaat de mogelijkheid voor een beeldcoachtraject. Voor meer informatie over het ZIB traject, mail naar Ageeth Postma (a.postma@stwt.nl).