Louis Bouwmeesterschool

Op de Louis Bouwmeesterschool kunnen de kinderen met elkaar werken. Ze kunnen elkaar helpen. Elkaar dingen uitleggen.

De Louis Bouwmeesterschool is een Daltonschool en wijkt daarmee af van het traditionele klassikale onderwijs. Het Daltononderwijs heeft tot doel om iedere leerling op maat te bedienen door middel van een uitdagende onderwijssituatie en een gevarieerd onderwijsaanbod.

De leerlingen moeten zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en sociaalvaardige mensen met een goede kans van slagen in het voortgezet onderwijs. Het rendement moet voor iedere leerling relatief zo hoog mogelijk zijn. De wijze waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan is gebaseerd op wederzijds respect en respect voor de omgeving. De school biedt leerlingen een rustige en veilige schoolomgeving, waarbij iedereen een eigen verantwoordelijkheid draagt.


Samenwerken

In het dagelijkse leven moet een mens samenwerken met allerlei andere mensen, die hij/zij soms wel, maar niet altijd zelf heeft gekozen. Niets is beter dan dit samenwerken al op de basisschool te laten starten.

Op de Louis Bouwmeesterschool kunnen de kinderen met elkaar werken. Ze kunnen elkaar helpen. Elkaar dingen uitleggen. Leerlingen helpen elkaar door het stellen van vragen, door samen een oplossing te zoeken en vooral ook door elkaar te stimuleren.

Samenwerken komt op de Louis Bouwmeesterschool in alle groepen voor. Natuurlijk zal het niveau in de onderbouw anders zijn dan in de bovenbouw en ook bestaan er individuele verschillen. Van groot belang is dat de mondelinge taalvaardigheid van een kind aanzienlijk verbetert, wanneer het kind de mogelijkheid wordt geboden ongedwongen te spreken

Louis Bouwmeesterstraat 14
1065 KW Amsterdam
020-6150381
info@louisbouwmeesterschool.nl