OBS De Toekomst

Obs De Toekomst is één van de vier brede scholen in stadsdeel Slotervaart.

Op OBS De Toekomst wordt belangrijk gevonden dat het onderwijs in de basisvaardigheden (Nederlandse taal, lezen, rekenen en schrijven) kwalitatief goed is. De kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen in een goed pedagogisch klimaat, waarin ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag en waarbij eigenwaarde, respect voor de ander en samenwerken centraal staan. Voorwaarden om goed te kunnen werken zijn een klimaat van orde, structuur en rust.


Brede school

Obs De Toekomst is één van de vier brede scholen in stadsdeel Slotervaart. In de praktijk blijkt dat er allerlei invullingen aan een brede school te geven zijn. Het doel van alle brede scholen is het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen. De meeste brede scholen hebben dan ook een voorschool en naschoolse activiteiten. Eventuele achterstanden in taal of andere leergebieden worden in de voorschool al vroeg gesignaleerd en aangepakt en na schooltijd kunnen de kinderen aan activiteiten meedoen op het gebied van sport, techniek, theater e.a.


Vaak is er op brede scholen ook sprake van schoolmaatschappelijk werk, wordt er geïnvesteerd in ouderbetrokkenheid en heeft de school een buurtfunctie.
Een wezenlijk aspect van de brede school is verder dat er verschillende partners samenwerken. Onderwijs werkt samen met jeugdzorg, culturele instellingen, sportverenigingen, de bibliotheek, welzijnsinstellingen e.a.
Door eenieders expertise in te zetten voor hetzelfde doel, namelijk de ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten, bereik je meer kwaliteit en kan het kind zich breder ontwikkelen.

August Allebéplein 7
1062 AA Amsterdam
020-6152400
info@obsdetoekomst.nl