Huizingaschool

Het doel van de Huizingaschool is zoveel mogelijk uit het kind te halen, waardoor het door kan stromen naar een voor het kind zo hoog mogelijke vorm van voortgezet onderwijs.

De Huizingaschool is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn. De school heeft zich ontwikkeld tot een reguliere buurtschool met veel kinderen van verschillende afkomst. Verschillend zijn, anders zijn en tegelijkertijd gelijk zijn, zijn belangrijke uitgangspunten in het openbaar onderwijs.

Op school staat het leren centraal. Het doel van de Huizingaschool is zoveel mogelijk uit het kind te halen, waardoor het door kan stromen naar een voor het kind zo hoog mogelijke vorm van voortgezet onderwijs. De leerstof wordt klassikaal aangeboden en op verschillende niveaus verwerkt. Er wordt gewerkt met dag en weektaken om het zelfstandig werken te bevorderen. Daarbij wordt de kinderen uitdagend onderwijs (op maat) geboden. De leerkrachten doen er alles aan om uit het kind te halen wat er in zit. De ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol.


De Huizingaschool hecht dan ook zeer aan een goede samenwerking met de ouders. Een goede sfeer is een belangrijke voorwaarde. Voor alle kinderen moet de school een veilige plek zijn waarbij respect hebben en elkaar accepteren een belangrijk doel is.

Hieraan werkt de school o.a. met de methode ‘KWINK’.
Er zijn algemene gedragsregels om de kinderen een stimulerende i.p.v. storende invloed op elkaar te laten uitoefenen. Wanneer een kind de regels overtreedt hanteert de school een vaste procedure om herhaling te voorkomen.


Voor veel van onze leerlingen is het Nederlands hun tweede taal. We hebben besteden daarom extra veel tijd aan taal. We doen dit zowel acties als passief. Er is veel aandacht voor lezen en leesplezier. We werken veel met thema’s en gaan op pad. We werken intensief met de ‘voorschool’ en voeren dezelfde thema’s (peuters, gr. 1,2 en 3).

De Huizingaschool werkt intensief met de buurt. De kinderen in de bovenbouw doen projecten in de wijk waarbij ze zeven weken één dag per week bij een wijkpartner leren en ontdekken (vb. Kaskantine, Buurtwerkplaats, Bakkerij en Zidtheater). We hebben ook zorg voor de buurt met prikacties, maken van lunches, voorlezen in buurtcentra en buurtfeesten.


Jacob Geelstraat 42
1065 VT Amsterdam
020 615 25 23
info@huizingaschool.nl