Einsteinschool

De Einsteinschool is een bevlogen openbare basisschool in Slotervaart. De school is net als de wijk volop in ontwikkeling.

Wij werken vanuit de ambitie dat elk kind recht heeft op het beste onderwijs. Daarom zijn wij zeer trots dat wij de overstap van regulier – naar Montessori-onderwijs hebben gemaakt.

Op de Einsteinschool krijgen leerlingen een rijke vorm van onderwijs aangeboden met o.a. kunstlessen, Frans en extra aandacht voor beweging. Wij bieden uw kind de hulp die hij/zij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een nieuwsgierig en zelfstandig individu. Deze aandacht voor de emancipatie van ieder kind is verweven in het onderwijs. De kinderen zijn partner van hun eigen school en onderwijs. Vanuit deze overtuiging proberen wij een lerende leefgemeenschap te ontwikkelen waarin ieder kind mag zijn wie hij is.


Montessori-onderwijs

Vanuit de methode van Montessori plaatsen wij de leerkracht niet voor de groep, maar in de groep. Deze werkt vanuit de vraag en de behoefte van leerlingen aan een individueel lesplan. In het lesplan komen zowel de behoefte van de leerling, de groep en de leerkracht aan de orde. De goede band tussen leerling, groep en leerkracht is essentieel.

Op onze Montessorischool werken wij met heterogeen samengestelde groepen, drie leeftijden per bouw. Door deze dynamiek ontstaat er de mogelijkheid voor de kinderen om elkaar lesjes te geven, elkaar te inspireren en elkaar uit te dagen. Ook verandert op deze manier elk jaar het kind van sociale positie in de groep. Hetgeen belangrijk is voor de persoonsontwikkeling van het kind.

Op onze Montessorischool werken wij met heterogeen samengestelde groepen, drie leeftijden per bouw. Door deze dynamiek ontstaat er de mogelijkheid voor de kinderen om elkaar lesjes te geven, elkaar te inspireren en elkaar uit te dagen. Ook verandert op deze manier elk jaar het kind van sociale positie in de groep. Hetgeen belangrijk is voor de persoonsontwikkeling van het kind.


De ontwikkeling van het kind richting het VO

Montessori-onderwijs bewerkstelligt een continu ontwikkelingsproces (de zogenaamde doorgaande lijn). Dit betreft de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en de creatieve ontwikkeling. Wij streven ernaar de kinderen door vrije werkkeuze zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor het werk en het gedrag bij te brengen. Op een montessorischool kan elk kind functioneren op zijn of haar niveau. Uiteindelijk gaat het erom uit elk kind de mogelijkheden te halen die het in zich heeft, waardoor het vervolgens terecht kan komen op een passende plek in het voortgezet onderwijs.

Staalmanpark 10, 1066BR Amsterdam
(020) 7600061
info@einsteinschool.nl
Directie: Nadia Hooten & Urat Cohen
https://www.einsteinschool.nl