Einsteinschool

De Einsteinschool is een bevlogen openbare basisschool in Slotervaart. De school is net als de wijk volop in ontwikkeling.

Wij werken vanuit de ambitie ieder kind te helpen het zelf te doen. Door een breed onderwijsaanbod en een kindgerichte aanpak bieden we hen alle kansen zich volledig en vrij te kunnen ontplooien tot een gelukkig en evenwichtig mens. 

Op de Einsteinschool vieren we diversiteit in al haar vormen. Juist door deze diversiteit in leerlingen, ouders, medewerkers leren we van elkaar. Een unieke kans voor iedereen om dagelijks meer te weten te komen over anderen en de samenleving en daarmee ook jezelf. We bieden in ons onderwijs ook veel diversiteit waaronder structureel Atelieronderwijs, Taalonderwijs, Muziekonderwijs en Bewegingsonderwijs van vakdocenten daarnaast hebben we best regelmatig projectmatig aanbod vanuit ons kosmisch onderwijs en gaan we vaak op pad. Ook werken we samen met diverse partijen uit de wijk en vormen we samen een alliantie die zich inzet voor de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. 

De kinderen krijgen op de Einsteinschool vertrouwen in zichzelf, de ander en de wereld. Zo bereiden we een nieuwe generatie voor op hun toekomst.


Montessorionderwijs

Vanuit de methode van Montessori plaatsen wij de leerkracht niet voor de groep, maar in de groep. Deze werkt vanuit de vraag en de behoefte van leerlingen aan een individueel lesplan. In het lesplan komen zowel de behoefte van de leerling, de groep en de leerkracht aan de orde. De goede band tussen leerling, groep en leerkracht is essentieel.

Op onze Montessorischool werken wij met heterogeen samengestelde groepen, drie leeftijden per bouw. Door deze dynamiek ontstaat er de mogelijkheid voor de kinderen om elkaar lesjes te geven, elkaar te inspireren en elkaar uit te dagen. Ook verandert op deze manier elk jaar het kind van sociale positie in de groep. Hetgeen belangrijk is voor de persoonsontwikkeling van het kind.


Ouder(s)/verzorger(s) en de school

Op de Einsteinschool werken we vanuit pedagogische tact. De basisbehoeften van ieder mens; relatie, competentie en autonomie in een goede balans maken dat we kunnen leren. Om deze basis te kunnen bieden vinden we het heel belangrijk een goede samenwerking te hebben met het thuis van de kinderen. Samen vormen we een gemeenschap.

Onze medewerkers hebben dan ook regelmatig contact door ouder-kind-gesprekken te voeren in het kader van de portfolio’s en het leerplan. Daarnaast hebben we met ouders/verzorgers, medewerkers en leerlingen een 11-tal uitspraken gemaakt, welke ook in lijsten door de school heen hangen. Deze uitspraken doen wij als gemeenschap over wat voor normen en waarden we samen naleven. 

Staalmanpark 10, 1066BR Amsterdam
(020) 7600061
info@einsteinschool.nl
Directie: Nadia Hooten & Urat Cohen
https://www.einsteinschool.nl