De Punt

De Punt is een basisschool voor iedereen. Kinderen ontvangen onderwijs dat voldoet aan de doelen die de overheid stelt.

De Punt is een basisschool voor iedereen. Kinderen ontvangen onderwijs dat voldoet aan de doelen die de overheid stelt. Dit gebeurt op een eigentijdse manier. De school wil met zoveel mogelijk kinderen deze doelen bereiken zodat ze optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs de basisschool verlaten.

De inhoud en vorm van het onderwijs van De Punt zijn afgestemd op de werkelijkheid die voortdurend in beweging is. De Punt beweegt mee, verandert mee. Zo is het belangrijk dat leerlingen leren om zelfstandig te plannen, te handelen en te werken. Daarbij wordt het leren samenwerken zeker niet uit het oog verloren.

Er wordt in De Punt gehecht aan ”ouderwetse” waarden: de kinderen zitten in vaste groepen met leeftijdgenootjes. De Punt heeft kenmerken van een klassikale school waarbij hoge eisen gesteld worden aan de leerlingen voor wat betreft leren, presteren, het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal gedrag.


Naast onderwijs ziet het team van De Punt zich voor een opvoedkundige taak gesteld. Kinderen die De Punt bezoeken leren wat er in de samenleving gebeurt en welke regels er gelden om te kunnen samenleven. Ze leren om verschillen in denken en doen tussen mensen te accepteren en te respecteren.

Dit alles is te realiseren door de kinderen op school zeer aandachtig te volgen en te begeleiden. Dit gebeurt in een schoolomgeving met een rustige en veilige, maar ook gezellige en vriendelijke sfeer. De regels in de school zijn duidelijk.


Een goed contact tussen school en thuis is daarbij van groot belang. Tussen school en ouders moet de relatie open en eerlijk zijn, alles in het belang van het kind. De Punt wil een goede school zijn, voor alle kinderen, alle ouders en alle medewerkers.
De Punt is een basisschool voor iedereen. Kinderen ontvangen onderwijs dat voldoet aan de doelen die de overheid stelt. Dit gebeurt op een eigentijdse manier. De school wil met zoveel mogelijk kinderen deze doelen bereiken zodat ze optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs de basisschool verlaten.

Kwelderweg 5
1069 VP Amsterdam
020 6199743