De Vlaamse Reus

De Vlaamse Reus is een basisschool die ontwikkelingsgericht werkt. Dit betekent dat de school er altijd op uit is om de mogelijkheden waarover de kinderen beschikken systematisch uit te breiden.

Een kind heeft een hoofd, maar ook een hart. ‘Niets wordt geleerd wat niet eerst gevoeld is.’ Het kind leeft in een maatschappij met veel anderen samen en niet als een geïsoleerd individu. Ontwikkeling in de meest brede zin is het doel van het onderwijs op De Vlaamse Reus.

De Vlaamse Reus is een basisschool die ontwikkelingsgericht werkt. Dit betekent dat de school er altijd op uit is om de mogelijkheden waarover de kinderen beschikken systematisch uit te breiden. Kinderen hebben een eigen ontwikkelingskracht en zijn tegelijkertijd afhankelijk van de invloed van de omgeving, met name de volwassenen.


Leerkrachten stellen zich als partner van de kinderen op en nemen die elementen van activiteiten voor hun rekening die een kind nog niet zelfstandig kan. Er wordt ingespeeld op de verschillen tussen kinderen in ontwikkelingsmogelijkheden en behoefte aan ondersteuning.

Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst en levensbeschouwing. Er is ruimte voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in onze samenleving, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
Respect is maatgevend voor de ruimte die gegeven wordt aan de uitoefening van de verschillende levensbeschouwingen.


De Vlaamse Reus bestaat sinds oktober 1991 en staat in de nieuwbouwwijk ‘Nieuw Sloten’.

De schoolbevolking is een duidelijke afspiegeling van de buurt.
Het is een vernieuwingsschool met 50 enthousiaste en hardwerkende teamleden.

Hechtelstraat 49
1066 KK Amsterdam
020 3468400
info@devlaamsereus.nl