De Kans

De Kans is een SBO school die zich ten doel stelt de leerlingen te begeleiden op leer- en sociaal emotioneel gebied.

SBO De Kans is een school met ongeveer 185 leerlingen. De Kans is gelegen in Stadsdeel Amsterdam Nieuw West.

De naam is afgeleid van de visie binnen het Samenwerkingsverband: ‘Kinderen Allemaal Naar School’.

Scholen voor regulier basisonderwijs (de basisschool) hebben tot taak de basis van kennis en vaardigheden te leggen die kinderen in hun verdere leven nodig hebben. Voor de meeste kinderen verloopt dit onderwijstraject vrij probleemloos. In sommige gevallen lukt dit echter moeilijker of helemaal niet. Het kan zijn dat het kind sneller of langzamer leert dan de andere kinderen in de klas. Het kan ook zijn dat het gedrag van kinderen opvalt. Als het niet lukt om deze ondersteuningsvragen van een leerling om te zetten naar een passend aanbod, bestaat een mogelijkheid het kind op een speciale school voor basisonderwijs te plaatsen.


De structuur, leeromgeving en specifieke hulp van een speciale school voor basisonderwijs (afgekort SBO) maakt het mogelijk het kind met zijn problemen beter te helpen. Door een aanpak die gericht is op het kind met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden en een klimaat waarin het kind zich veilig voelt, kan een optimaal resultaat bereikt worden.

Binnen het GO (Gespecialiseerd Onderwijs) wordt niet alleen aandacht besteed aan de leerontwikkeling met betrekking tot lezen, rekenen en spelling maar er wordt ook gewerkt aan de sociale/emotionele ontwikkeling en de werkhouding. Op De Kans werken de kinderen in de groepen 3 t/m 6 met een convergent leeraanbod in de arrangementen intensief-, basis- en verdiept-. In de groepen 7 en 8 wordt gericht gewerkt in instructiegroepen waarbij het OPP uitgangspunt is voor het aanbod. Dit betekent dat niet alle kinderen in deze groepen dezelfde leerstof krijgen aangeboden.

De Kans is een SBO school die zich ten doel stelt de leerlingen te begeleiden op leer- en sociaal emotioneel gebied. Respect voor een ander speelt daarbij een belangrijke rol. De Kans biedt daarom een gestructureerd, veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich prettig voelen en geaccepteerd door leerlingen en leerkrachten. Op De Kans wordt gekeken naar wat het kind kan en wat het kind nodig heeft om te leren.


We zijn gelegen in Amsterdam Nieuw West: hier doe je ertoe als medewerker. De kinderen in deze buurten gaan graag naar school. Als jij ook dit verschil wilt maken kom dan eens onze school bezoeken. En wie weet steek je straks hier met gemotiveerde collega’s ook de handen uit de mouwen! Je bent welkom.

SBO De Kans
1064 NE Amsterdam
info [a] sbodekans.nl
020-6117680