Update nieuwkomersonderwijs

Op dit moment biedt Amsterdam aan +/-1.200 leerlingen nieuwkomers (NK) onderwijs:  914 leerlingen in NK-groepen, 217 in een Tijdelijke Onderwijs Voorziening (TOV/TNV) en 82 op stamscholen.

Centraliseren & opschalen
Om alle NK-leerlingen te voorzien van passend aanbod wordt het NK onderwijs gecentraliseerd en opgeschaald. Centraliseren betekent dat NK-locaties minimaal 4 groepen met passende bezetting en ondersteuning hebben. Opschalen is het vergroten van het aantal onderwijsplekken.

Alle leerlingen in NK?
Zo verhogen we de kwaliteit en capaciteit. Samen met de doorstroom van NK-leerlingen naar het regulier onderwijs in de zomerperiode lijkt er ruimte te ontstaan om alle leerlingen uit stamscholen en TOV’s op te nemen in het regulier NK-onderwijs. In de 2e week van september wordt aan de hand van actuele in- uitstroomcijfers vastgesteld of dit te realiseren is.

Flexibiliseren door op te leiden
Door het (deels) opheffen van de TOV’s komen collega’s beschikbaar. Dit zijn veelal leerkrachten met een bevoegdheid uit hun land van herkomst. Deze collega’s (42) worden nu al begeleid in hun ontwikkeling. De eersten stromen door naar het regulier (NK) onderwijs. Vanaf september wil de stuurgroep via een opleidingstraject en bijpassend werkervaringstraject hen verder helpen te ontwikkelen tot bevoegd Nederlands leerkracht. Dit biedt hen perspectief, voorziet ons onderwijs van nieuwe collega’s en zorgt ervoor dat we met deze ambulante leerkrachten het NK-onderwijs snel kunnen op- en afschalen indien nodig: de flexibele schil. Een win-win-win. Deze initiatieven en eerder gemaakte afspraken worden nu geborgd in beleid en een bijpassende organisatie.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de kwartiermakers NK-onderwijs Natasja Belt (n.belt@stwt.nl) & Maarten Gresnigt (m.gresnigt@stwt.nl).