STWT schaft ouderbijdrage af

Vanuit ons STWT-bestuur en de gezamenlijke schooldirecties is besloten dat het innen van een vrijwillige ouderbijdrage voor onze 16 scholen in Amsterdam Nieuw-West niet meer passend is. Vandaar dat al onze scholen in 2023 deze ouderbijdrage volledig afschaffen. Dit betekent ook dat wij geen stadspasgelden meer gaan innen. De scholen kunnen in 2023 zelf het goede moment hiervoor bepalen, per wanneer dit exact in zal gaan.

Openbaar onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen en wij staan voor gelijkwaardigheid. Een (vrijwillige) ouderbijdrage past daar wat ons betreft niet bij en verhoogt in sommige gevallen de drempel voor toegang tot het gehele onderwijsprogramma. Scholen kunnen de weggevallen inkomsten opvullen met de reguliere lumpsumbekostiging en hoeven geen andere keuzes te maken. Voor alle activiteiten onder onderwijstijd geldt een onderwijsdoel.

Dit besluit heeft uitdrukkelijk geen consequenties voor de activiteiten op school, zoals ouders en kinderen dat tot nu toe hebben mogen ervaren. Scholen blijven, buiten de reguliere lessen, extra activiteiten organiseren voor alle kinderen.

“Zo nemen wij samen verantwoordelijkheid voor het onderwijs in Amsterdam Nieuw-West!”

Jeroen Spanbroek, Bestuurder STWT