Burgemeester de Vlugtschool

Als openbare school is deze school toegankelijk voor alle kinderen, onafhankelijk van de geloofs- en levensovertuiging van de ouders.

De Burgemeester De Vlugtschool is meer dan 50 jaar geleden opgericht in de toen nieuw gebouwde tuinstad Slotermeer. Als openbare school is deze school toegankelijk voor alle kinderen, onafhankelijk van de geloofs- en levensovertuiging van de ouders. De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen, tot verdraagzaamheid.


In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Het merendeel van de kinderen op de Burgemeester De Vlugtschool is nu van Marokkaanse en Turkse afkomst. In totaal heeft deze school kinderen van wel 20 verschillende nationaliteiten.

Het hoofdgebouw is de laatste jaren ingrijpend verbouwd; er zijn enkele lokalen bijgebouwd en het gebouw is aangepast aan de eisen die goed onderwijs stelt. Ook de dependance is onlangs aanzienlijk opgeknapt..


De Burgemeester De Vlugtschool is:

  • een openbare school die ruimte biedt aan alle kinderen zonder onderscheid naar ras, sekse of religie.
  • een multiculturele school waarin alle culturele aspecten van de Nederlandse samenleving evenwichtig tot uiting komen.
  • een veilige school, waar eenieder zich geaccepteerd weet.
  • een ontwikkelingsgerichte school, waar de kinderen aan goed onderwijs kunnen deelnemen en waar leerkrachten gemotiveerd zijn optimaal werk te leveren.
  • een prestatiegerichte school. De kinderen moeten uitgedaagd en gestimuleerd worden optimale prestaties te leveren.
  • een creatieve en sportieve school, waar ook ruime aandacht aan creatieve vakken en sport en beweging wordt besteed.

Kortom een school waar het voor de leerlingen een feest is om te leren.

Burgemeester de Vlugtschool
Jan de Louterstraat 11
1063 KX Amsterdam

Directeur :
Sandra Dannenburg en Oussama Aksouri
T: 020 – 613 00 13