De leerlingen van Taalschool de Vlugt komen uit alle delen van de wereld

Taalschool De Vlugt

In 2018 heeft de Burgemeester de Vlugtschool de deuren van de dependance ‘Taalschool de Vlugt’ geopend. In verband met de verhuizing van het AZC Bijlmerbajes naar Nieuw-West, is de vraag naar onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomers in Amsterdam Geuzenveld-Slotermeer toegenomen.

De Taalschool de Vlugt is een type 2 onderwijsvoorziening voor nieuwkomers. Een type 2 opvangschool is een basisschool met drie of meer groepen voor nieuwkomers. Er is in Amsterdam gekozen voor het decentrale opvangmodel, dit houdt in dat er meerdere (kleine) opvangscholen in de stad zijn. 


We hebben 8 nieuwkomersgroepen van 15 kinderen: ieder met een eigen achtergrond en beginsituatie.  

Iedere leerling wordt geplaatst in een stamgroep, waarbij gekeken wordt wat de best passende plek is zowel qua niveau als leeftijd. Om zoveel mogelijk in niveaugroepen te werken en te differentiëren om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van de leerlingen, wordt er tevens groepsdoorbroken gewerkt. Hiervoor worden clusterindelingen per vakgebied gemaakt voor taal, rekenen, lezen en spelling.

Op Taalschool De Vlugt werken we dagelijks met een intensief lesprogramma:
Taal, woordenschat, klankonderwijs, technisch lezen, begrijpend lezen, grammatica van de Nederlandse taal, spelling, schrijven, rekenen, expressie, bewegingsonderwijs en burgerschap.

Leerlingen van verschillende achtergronden bezoeken onze school. In totaal hebben we op onze school kinderen van wel meer dan 20 verschillende nationaliteiten. Op onze school wordt Nederlands gesproken.


We werken aan het volgende:

Het Team van de Taalschool heeft in verschillende sessies haar ambities in kaart gebracht. Hieruit hebben we een “rode draad” vastgesteld die de doelen uit het schoolplan versterkt; 0pleiden en begeleiden. Taalrijke omgeving, burgerschap en Klassenmanagement. 

Een deel van de ambities is belegd bij de expertgroepen. Naast expertgroepen, zijn er ook experts met een opdracht. Het doel hebben we als team vastgesteld, hoe we daar komen is ter invulling van de experts. De werkzaamheden die voortvloeien uit de ambities, zijn per subdoel door de expertteams in een tijdpad weggezet. Hierdoor ontstaan op een organische wijze evaluatiemomenten. 

Taalschool de Vlugt
Jan de Louterstraat 90
1063 PR Amsterdam
info@devlugtschool.nl
06-29416403