Samenwerking OBA op School & basisscholen in Nieuw-West

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) en de gemeente Amsterdam slaan de handen ineen om leesplezier en mediawijsheid te stimuleren op school en thuis. Op 25 maart tekenden de OBA en STWT het contract waarin de samenwerking voor de komende jaren wordt bezegeld. In de eerste fase starten 9 STWT scholen en in de loop van dit jaar zullen meer scholen aanhaken.

De aanpak ‘OBA op School’ ondersteunt scholen op structurele basis bij het vergroten van de leesmotivatie en werkt samen met de school aan meer leesplezier. De OBA stelt lees-media consulenten beschikbaar die de scholen helpen een inspirerende en eigentijdse boekencollectie samen te stellen. De leesconsulent vergroot met advies en trainingen de expertise van het schoolteam. STWT investeert in de aanschaf van de nieuwe boeken en de school investeert in het inrichten van een aantrekkelijke en goed toegankelijke bieb op school.

Lezen vergroot de woordenschat, maakt dat kinderen zicht beter kunnen uitdrukken, dat zij zich kunnen verplaatsten in een ander perspectief en geeft kennis en inzichten. STWT bestuurder Jeroen Spanbroek: “Samen zorgen we voor meer leesplezier en goed geletterde kinderen. Ook ouders worden betrokken bij de leesbevordering. Boeken mogen mee naar huis zodat er dagelijks aandacht kan zijn voor leesplezier op school én thuis.” OBA Programmamanager Maarten Lammers: “Structureel inzetten op leesmotivatie werkt; kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal.” STWT scholen die nu al meedoen in deze samenwerking zijn: Huizingaschool, OBS De Toekomst, De Globe, De Horizon, De Vlaamse Reus, Einsteinschool, Slotermeerschool, Goeman Borgesiusschool en De Punt.

Maarten Lammers & Jeroen Spanbroek
Bibliotheek op de Einsteinschool