Onze nieuwe jungle

#Groenschoolplein #PO #Huizingaschool

Veel scholen van STWT hebben al een groen schoolplein. 🌿Heb jij het nieuwe, groene schoolplein van de Huizingaschool al gezien? Kinderen kunnen hier volop hun energie kwijt!

Naast dat het plein bijdraagt aan een #duurzame en circulaire toekomst biedt het ook uitdaging voor alle type kinderen. Het verlegt spelenderwijs hun grenzen, stimuleert hun fantasie en draagt bij aan hun fysieke ontwikkeling.

De Huizingaschool is een #gezonde school, wat betekent dat de school veel aandacht geeft aan een gezonde leefstijl 🍎. Een groen schoolplein is van groot belang omdat het kinderen meer variatie in spelvormen en een extra stimulans geeft om te bewegen. Ook is er ruimte voor kinderen om even tot rust te komen.

Neem een kijkje op het nieuwe schoolplein van de Huizingaschool!