Meer bewegen op school – sta op in de klas!

Afgelopen vrijdag was de start van ‘Meer bewegen op school – Sta op in de klas!’ Door regelmatig te bewegen kunnen kinderen beter leren, voelen ze zich prettiger en zijn ze minder rusteloos in de klas.

In het strategisch beleidsplan ‘Zin in school’ van Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) staat dat er dagelijks aandacht is voor kunst, muziek, natuur en bewegen. Inmiddels wordt op onze scholen extra ingezet op bewegen tijdens de lesdag.

Wethouder Jeugd & Sport Simone Kukenheim en Professor Erik Scherder kwamen een kijkje nemen bij OBS de Globe. Directie Erwin Bolt, Marlies Breijs en vakleerkracht bewegingsonderwijs Maurice Veldhuis lieten vol trots zien wat voor beweegtussendoortjes de school al inzet. Zo wordt er volop in de gangen gehinkeld, oefenen de kinderen woordjes op de trampoline en worden tafels aangeleerd door te stuiteren met een bal.
Wij zijn trots op onze scholen die hier al zo actief mee bezig zijn!

Wil je meer weten over ‘Meer bewegen op school’, bekijk hier dan de pagina: https://lnkd.in/efSV9hE8.

Promovideo op de Goeman Borgesiusschool