Amsterdamse Dynamische Schooldag


Bewegen is goed voor iedereen, ook voor kinderen op school. Meer afwisseling tussen zittend leren en bewegen helpt de sfeer in de klas, kinderen letten beter op, leren meer en het is gezond.

Maar hoe pak je dat aan op een school? Wanneer en hoe laat je je leerlingen bewegen in de klas? Hoe en wanneer doe je dat buiten de klas, zonder dat je andere klassen in de weg zit, in de gang of op het schoolplein? Welke rol kan de vakdocent bewegingsonderwijs pakken als beweegexpert in school, en hoe geef je leiding aan het gehele proces?

WIL JIJ ERVAREN HOE EEN DYNAMISCHE SCHOOLDAG ERUIT KAN ZIEN?

Wil je er meer over weten of heb je ideeën die je graag met collega’s wilt delen? Kom op 20 september naar de Amsterdamse Dynamische Schooldag om inspiratie op te doen over hoe een dynamische schooldag eruit kan zien. Deelname is gratis!

Tijdens deze dag kun je in Amsterdam, Maastricht of Groningen, deelnemen aan schoolbezoeken, inspirerende sprekers over het thema horen en meedoen aan workshops voor groepsleerkrachten, vakdocenten, schoolleiding en beleid. Als keynote speaker komen Steven Pont naar Amsterdam, Wim van Gelder naar Maastricht en Mark Mieras naar Groningen.

Inschrijven voor het hele programma (of een bepaald deel) kan via de inschrijflink: INSCHRIJVEN

Interessant voor groepsleerkrachten, vakleerkrachten en directie, van zowel de scholen die al aan het toewerken zijn naar een Dynamische Schooldag op maat als scholen die daar nog niet mee bezig zijn.

Bij de scholen van STWT werken docenten en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam aan een dynamische schooldag op maat. Samen met de gemeente Amsterdam willen zij graag alle basisscholen van Amsterdam laten zien hoe de dynamische schooldag vorm kan krijgen.

PROGRAMMA

In Amsterdam kun je van 13:00-14:00 een kijkje nemen op een van de STWT scholen die aan het toewerken zijn naar een Dynamische Schooldag op maat. Van 15:00-15:45 uur is er een plenair gedeelte met o.a. Steven Pont en van 16:00-17:45 zijn er verschillende workshops te volgen. De workshoprondes worden o.a. verzorgd door de sportiefste school van vorig jaar, CBS Het Lichtpunt uit Rhoon, de winnaar van dit jaar, CBS De Waterhof, de school die dit jaar het koninklijk huis op bezoek had tijdens de koningsspelen, De Klippeholm uit Hoofddorp, collega’s van de STWT scholen die aan het toewerken zijn naar een Dynamische Schooldag op maat en onderzoekers van het lectoraat Bewegen in en on de School.

OVER DE ORGANISATIE

De Amsterdamse Dynamische Schooldag wordt georganiseerd in een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT). Dit evenement maakt onderdeel uit van de Amsterdamse Sport- en Beweegweek.

Volgende