Bij STWT staan we voor het beste uit ieder kind en sluiten we niemand uit. Wij zijn trots op ons personeel en daarom bieden wij een aantrekkelijk werkklimaat, niet alleen voorwaarden scheppen, maar ook kansen. De stem van de leerkracht is daarom de basis voor ons strategisch beleidsplan 2019-2023 (zie video). We leren met en van elkaar, samen met de kinderen, de ouders en de wijk.